La Mer

Jac van Steen - Arweinydd
Steven Osbourne
- Piano
Merched Côr Siambr RWCMD

 Debussy   Nocturnes   25' 
 Mozart  Concerto Piano Rhif 27   32'
 Messiaen   Les Offrandes Oubliées   11'
 Debussy  La Mer  23'


Mae cerddoriaeth Debussy sy’n ymwneud â dŵr, gwynt a golau yn cwmpasu darnau o waith lliwgar gan gyfansoddwyr ar wahanol gyfnodau yn eu hoes. Concerto rhif 27 i’r piano oedd gwaith olaf Mozart, ond er gwaethaf ei nodweddion tawel, mae’r diweddglo yn seiliedig ar gân sy’n croesawu'r haf. Mae myfyrdod Messiaen ar gyfer cerddorfa yn dyddio’n ôl i’w flynyddoedd cynnar wedi iddo adael y conservatoire. Mae’r gwaith yn drawiadol o hyfryd ac yn rhagfynegi ymroddiad oes i’r cysylltiad cyfriniol rhwng cerddoriaeth a ffydd.

 
Pris Safonol £15.00 | £22.00 | £28.50 | £35.00 | £40.00

Tocyn teulu (1 oedolyn a 1-2 blentyn)

£15.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)

Tocyn teulu (2 oedolyn a 1-4 blentyn)

£20.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)
Myfyrwyr (gyda ID myfyriwr dilys) £5.00
Dros 65 | Pobl anabl gydag un cymar 10% oddi ar

Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

£15.00 pob tocyn
Grwpiau 10+ - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. 15% oddi ar

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

CERDDORFA GENEDLAETHOL GYMREIG Y BBC – DARGANFOD RHAGOR, Sgwrs Cyn y Cyngerdd
Lefel 1, 6.30pm - 7.15pm

Where all senses meet - II. Cerddoriaeth Debussy a Messiaen
Roedd Debussy byth a hefyd yn chwilio am ‘gyfatebiaeth’ rhwng ei gerddoriaeth a byd barddoniaeth a chelfyddyd.   Mae La Mer yn rhoi i ni’r môr ar bob gwedd arno, o’r golau’n dawnsio ar ei wyneb hyd at y cadernid dwyfol o dano, yn frawychus ac yn arswydus ill dau.   Roedd Messiaen yntau’n teimlo cysylltiadau o’r fath i’r byw. Bwriwn olwg ar faint sydd ganddo ar y cyd â Debussy a sut y daeth o hyd i’w symbolaeth ei hun a chyfatebiaeth newydd ddramatig.

Mae’r digwyddiad yma am ddim i ddeiliaid tocynnau cyngerdd.  Yng nghwmni Jonathan James.