Mahler Symffoni Rhif 3

Rhaglen:

 I. Pan Awakes, Summer Marches In 
 II. What the Flowers in the Meadow Tell Me 
 III. What the Animals in the Forest Tell Me
 IV. What Man Tells Me
 V. What the Angels Tell Me
 VI. What Love Tells Me


Michael Bell - Arweinydd
Kate Woolveridge - Mezzo-Soprano
Corws Cymunedol Opera Cenedlaethol Cymru

'Rhaid i symffoni fod fel y byd. Rhaid iddi gynnwys popeth.’ 

Dyna ddywedodd Gustav Mahler wrth ei gydgyfansoddwr Sibelius, ac ni cheir enghraifft well o ddatganiad Mahler na’i Symffoni Rhif 3 anhygoel.

Wedi ei gyfansoddi ar gyfer cerddorfa anferth, dau gorws ac unawdydd mae hwn yn waith epig
a hudol, ac yn un o’r gweithiau mwyaf dyrchafol a gyfansoddwyd erioed – molawd Mahler i Fyd Natur.

Yn wreiddiol roedd pennawd i bob un o’r chwe symudiad, ond fe’u dilëwyd gan y cyfansoddwr yn
ddiweddarach. Maent yn rhoi syniad i ni o’r hyn oedd ym meddwl Mahler wrth gyfansoddi’r gwaith.

Os na chlywsoch erioed ‘mo Symffoni Rhif 3 Mahler yn fyw, dyma gyfle prin i glywed gwaith fydd yn eich
symud, eich cyffroi, eich swyno a chipio’ch anadl gyda’i fawredd.

Peidiwch â cholli hon!

 
Pris Safonol £6.50  Stalau (C-E orchrau), Rhengoedd 3 (ôl), 7 (ôl), 9 & 13
£9.50 Stalau (C-E canolfan), Rhengoedd 10, 12, 3 (blaen) ac 7 (blaen)
£11.50 Rhengoedd 2, 8, 11
£17.50 Stalau
£23.50 Rhengoedd 1
Plant dan 16 oed £6.50 unrhyw ardal  
16 - 25 oed £8.50  
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Dros 60 | Hawlwyr

£2 oddi ar y ddau bris uchaf

 
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £6.50 bob tocyn (ar gael ar docynnau unigol yn unig, nid ar y Cynnig Cyfres)   
Grwpiau o 10 neu’n fwy
(Ffoniwch y Swyddfa
Docynnau ar 02920 878443)
£1.00 oddi wrth bob tocyn  

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 

 
Bwciwch Nawr
 
18.00 Bar yn agor
19.30 DECHRAU
20.20 Egwyl
21.30 DIWEDD                                                                      

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.