Gogoniant Strauss ac Elgar

Strauss
Preliwd Gyl
(i’r Organ a’r Gerddorfa)

Elgar
Concerto Soddgrwth

Strauss
Symffoni Alpaidd


Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd
Michael Bell – arweinydd
Steffan Morris – cello
Jeffrey Howard – organ

Roedd Richard Strauss a Syr Edward Elgar yn gyfoeswyr ac yn edmygu cerddoriaeth ei gilydd yn aruthrol, ac mae’r cyngerdd yma’n cyflwyno gweithiau bythgofiadwy gan y ddau gyfansoddwr.

Ym 1913 y sgrifennwyd Preliwd G.yl Strauss, i gyngerdd agoriadol yr organ yn Neuadd Fawr Konzerthaus Fienna. Mae wedi’i sgorio i gerddorfa fawr ac yn gychwyn cynhyrfiol i’r cyngerdd.

Mae Concerto Soddgrwth Elgar yr un mor drawiadol, yn ddwys o fewnsyllol ond yn dra thelynegol, a gyfansoddwyd ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf ym 1919. Heb flewyn ar dafod mae’n un o’r concerti soddgrwth mwyaf oll – a berfformir yn y cyngerdd yma gan yr unawdydd dawnus genedigol o Gastell Nedd, Steffan Morris.

Daw’r tymor i ben mewn gwaith cerddorfaol gyda’r hynotaf, Symffoni Alpaidd Richard Strauss, sy’n mynd â ni ar daith i gribau Alpau hardd Bafaria. Yn dilyn codiad haul godidog, d.dringwch chi drwy coedwigoedd tywyll a gweirgloddiau alpaidd (lle clywch chi glychau gwartheg) cyn hyrddio drwy raeadr syfrdanol. Pan ddewch yn ôl o’r copa, byddwch yn barod am un o’r stormydd mwyaf grymus ym myd cerdd cyn dod i ben yn nhangnefedd machlud tywynnol!

 
Pris Safonol £5.00 | £8.00 | £10.00 | £16.00 | £22.00
Plant dan 16 oed £5.00
16-25 oed £7.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Dros 60 | Hawlwyr Gostyngiad o £2.00 ar y ddau fand pris uchaf
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £5.00 pob tocyn (available on single tickets only, not on Series Offer)
Grwpiau o 10 neu’n fwy £1.00 oddi wrth bob tocyn

 

Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 fesul trafodyn a ffi postio dewisol o £1.00 ar gyfer postio tocynnau.  Gwybodaeth llawn am Dâl Gwasanaeth Tocynnau cliciwch yma

 
Bwciwch Nawr