From Russia...With Love

Rhaglen:

 Khachaturian   Adagio o Spartacus 
 Rachmaninov   Concerto Piano Rhif2 yn C leiaf 
 Stravinsky      Petrushka 

               
Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd
Michael Bell – Arweinydd
Martin James Bartlett - Piano

Canolbwynt y cyngerdd hwn yw’r un o’r concertos mwyaf poblogaidd erioed, sef Concerto Piano Rhif 2, gwaith sy’n dwyn i gof rhamant Rwsiaidd, trenau stêm a’r ffilm glasur Brief Encounter.

Mae Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd wrth eu bodd o groesawu Cerddor Ifanc y Flwyddyn BBC 2014, Martin James Bartlett yn unawdwr.Mae Nicola Benedetti wedi cyfeirio at Martin fel ‘cerddor naturiol a grymus, mae’n byw ac yn anadlu cerddoriaeth.'

Mae bale Stravinsky, Petrushka, wedi gosod mewn ffair Nos Ynyd, a hwn yw ei waith mwyaf lliwgar.Mae popeth yn mynd yn hwylus nes daw tri phyped yn fyw....

Mae’r cyngerdd yn agor gyda mwy o gerddoriaeth bale, yr Adagio godidog o Spartacus gan Khachaturian.Os yw Concerto  Piano Rhif2 Rachmaninov yn dwyn i gof trenau stêm yna mae poblogrwydd yr  Adagio o Spartacus  yn deillio o longau hwylio tal y rhaglen deledu The Onedin Line.

Mae’r cyngerdd gwych hwn yn rhan o Ŵyl R17 ledled y ddinas. Mae’r Ŵyl yn nodi canmlwyddiant
Chwyldro Rwsia ac yn adlewyrchu ffrwydrad cymdeithasol a diwylliannol y cyfnod.

  

 
Pris Safonol £6.50  Stalau (C-E orchrau), Rhengoedd 3 (ôl), 7 (ôl), 9 & 13
£9.50 Stalau (C-E canolfan), Rhengoedd 10, 12, 3 (blaen) ac 7 (blaen)
£11.50 Rhengoedd 2, 8, 11
£17.50 Stalau
£23.50 Rhengoedd 1
Plant dan 16 oed £6.50 unrhyw ardal  
16 - 25 oed £8.50  
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Dros 60 | Hawlwyr

£2 oddi ar y ddau bris uchaf

 
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £6.50 bob tocyn (ar gael ar docynnau unigol yn unig, nid ar y Cynnig Cyfres)   
Grwpiau o 10 neu’n fwy £1.00 oddi wrth bob tocyn  

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Cynnig Cyfres
Archebwch ar gyfer y pedwar cyngerdd ac arbed 25%.

 
Bwciwch Nawr
 
18.00 Bar yn agor
19.30 DECHRAU
20.20 Egwyl
21.30 DIWEDD                                                                      

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.