Composers of the First World War: A Commemoration

 BUTTERWORTH   On Banks of Green Willow 
 VAUGHAN WILLIAMS   Symphony No 5 
 IVOR NOVELLO  Keep the Home Fires Burning & We’ll Gather Lilacs 
 ARR.LAWSON  Tunes from the Trenches 
 SIR ARTHUR BLISS  Things to Come (Film Suite)


Arweinydd: Michael Bell MBE
Soprano: Ros Evans 

Ar ganmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd sy’n cyflwyno cyngerdd o weithiau gan gyfansoddwyr a fu’n gwasanaethu yn y Rhyfel Byd Cyntaf. 

Lladdwyd George Butterworth ym Mrwydr y Somme ar 5 Awst 1916. Mae On Banks of Green Willow yn un o’i weithiau prin, ac mae’n ddarn hiraethus a theimladwy. 

Gwirfoddolodd Ralph Vaughan Williams i fynd i’r fyddin a gwasanaethodd yn y lluoedd drwy gydol y Rhyfel.Mae ei Bumed Symffoni – a gyfansoddwyd mewn gwirionedd yn ystod yr Ail Ryfel Byd – yn cael ei disgrifio fel y symffoni harddaf a mwyaf teimladwy gan gyfansoddwr o wledydd Prydain.  

Cyfansodddodd Ivor Novello o Gaerdydd ei gân adnabyddus Keep The Home Fires Burning a We’ll Gather Lilacs yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd. 

Mae ‘Tonau o’r Trenshys’ yn ddetholiad o ganeuon poblogaidd a gwlatgar a ganwyd gan luoedd yr Unol Daleithiau a Gwledydd Prydain yn y ffosydd.Mae Goodbye, Dolly Gray, When This Lousy War is Over a There's No Place Like Home ar y naill begwn a Land of Hope and Glory ar y llall cyn i’r Americanwyr gyrraedd gyda’u The Caissons Go Rolling Along, Over There (Go Compare) ac It's a Long Way to Tipperary.Byddwn yn gwahodd ein cynulleidfa i gyd-ganu fel teyrnged i ddewrder a dycnwch y lluoedd. 

Bu Syr Arthur Bliss yn brwydro ac fe’i anafwyd ym mrwydr y Somme ac fe grybwyllwyd ei enw mewn gohebiaethau milwrol.   Yn seiliedig ar gyfrol H.G. Wells, Dywed Things To Come am y modd y caiff y byd ei ddinistrio gan ryfel, a sut y codir byd newydd o lwch yr hen fyd.  Dyma sgôr mwyaf mawreddog ac emosiynol Bliss.

 
Pris Safonol £6.50  Stalau (C-E orchrau), Rhengoedd 3 (ôl), 7 (ôl), 9 & 13
£9.50 Stalau (C-E canolfan), Rhengoedd 10, 12, 3 (blaen) ac 7 (blaen)
£11.50 Rhengoedd 2, 8, 11
£17.50 Stalau
£23.50 Rhengoedd 1
Plant dan 16 oed £6.50 unrhyw ardal  
16 - 25 oed £8.50  
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Dros 60 | Hawlwyr

£2 oddi ar y ddau bris uchaf

 
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £7 bob tocyn (ar gael ar docynnau unigol yn unig, nid ar y Cynnig Cyfres)   
Grwpiau o 10 neu’n fwy
(Ffoniwch y Swyddfa
Docynnau ar 02920 878443)
£1.00 oddi wrth bob tocyn  


Cynnig Arbennig

Archebwch docynnau ar gyfer y pedwar cyngerdd a manteisio ar 25% oddi ar bob tocyn! (ar gael drwy’r Swyddfa Docynnau yn unig)

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

 

 

 
 
18.00  Bar yn agor
19.30  DECHRAU
20.15  Egwyl
21.30  DIWEDD                                                                    

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.