Clasuron i Bawb

Rhaglan:

 Haydn    Symffoni Rhif 103 ' Drum Roll'
 Vaughan Williams   Mae'r Esgynnol Lark
 Brahms  Symffoni Rhif 1 yn C leiaf

              

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd
Michael Bell – Arweinydd

Sara Trickey - Ffidil

Mae dwy symffoni gyferbyniol yn cloi’r cyngerdd hwn. Mae Symffoni Dadwrdd Drwm Haydn, ei symffoni rhif 103 cofier, yn waith sy’n llawn bywyd adisgleirdeb.

O’i gymharu â Haydn, dim ond pedair symffoni a gyfansoddwyd gan Brahms ac roedd yn 43 oed pan
berfformiwyd ei symffoni gyntaf am y tro cyntaf. Pan oedd Haydn yn 43 roedd eisoes wedi cyfansoddi
dros 50 o symffonïau!

Mae Symffoni Rhif 1 Brahms yn mynd â ni ar daith yn ei bedwar symudiad, o anobaith at fuddugoliaeth
ac mae’n cynnwys yn ei symudiad olaf un o’r alawon hyfrytaf a mwyaf adnabyddus gan unrhyw
gyfansoddwr.

Yn gwahanu’r ddwy symffoni yma mae gwaith hyfryd Vaughan Williams ar gyfer feiolin a cherddorfa,
Codiad yr Ehedydd. Wedi ei gyfansoddi ym 1914, fe’i rhoddwyd i’r naill ochr tra bu Williams yn gwasanaethu yn y Rhyfel Byd Cyntaf, mae’n cynnwys unawd ar y feiolin fel yr ehedydd gyda’r gerddorfa’n cyfleu delweddau cerddorol o dirwedd cefn gwlad. Dyma’r gwaith a gaiff ei ddewis amlaf fel ffefryn clasurol y deyrnas.

COFIWCH: Bydd Sara Trickey hefyd yn perfformio Cyngerdd Awr Ginio ‘Talwch Be Fynnwch’ gyda’r pianydd Robin Green yn Neuadd Dewi Sant ddydd Mawrth 17 Ebrill:
http://www.stdavidshallcardiff.co.uk/whats-on/lunchtime-concerts/sara-trickey-violin-and-robin-green-piano/

 
Pris Safonol £6.50  Stalau (C-E orchrau), Rhengoedd 3 (ôl), 7 (ôl), 9 & 13
£9.50 Stalau (C-E canolfan), Rhengoedd 10, 12, 3 (blaen) ac 7 (blaen)
£11.50 Rhengoedd 2, 8, 11
£17.50 Stalau
£23.50 Rhengoedd 1
Plant dan 16 oed £6.50 unrhyw ardal  
16 - 25 oed £8.50  
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Dros 60 | Hawlwyr

£2 oddi ar y ddau bris uchaf

 
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith  £6.50 bob tocyn (ar gael ar docynnau unigol yn unig, nid ar y Cynnig Cyfres)   
Grwpiau o 10 neu’n fwy
(Ffoniwch y Swyddfa
Docynnau ar 02920 878443)
£1.00 oddi wrth bob tocyn  

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 

 
Bwciwch Nawr
 
18.00 Bar yn agor
19.30 DECHRAU
20.20 Egwyl
21.30 DIWEDD                                                                      

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.