CCJO gyda’r gwestai arbennig Tim Garland

  • Lolfa Lefel 3
 

Yn gwmni i feibion Caerdydd, Capital City Jazz Orchestra, daw’r Unawdydd Jazz Rhyngwladol Tim Garland i noson fendigedig o Jazz a cherddoriaeth gyfoes Big Band. 

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe. Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew. 

Mae Tim Garland yn un o’r cerddorion mwyaf amryddawn yng ngwledydd Prydain. Ac yntau’n offerynnwr, yn gyfansoddwr ac yn arweinydd band tra deheuig, meithrinodd Garland lais hynod o wreiddiol sy’n gyfuniad o wahanol ddylanwadau ar y cyd â rhengoedd dihafal ac amrywiol. Yn sgìl blynyddoedd ar daith gyda Chick Corea a’i Vigil, enillodd Garland fri aruthrol yn un o bennaf gerddorion Jazz Prydain, yr un mor gartrefol gyda cherddorfa fawr neu ensemble bach.

 
Pris Safonol £14.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant  | Plant dan 16 | Myfyrwyr | Dros 60 | Di-waith |
Pobl anabl ag un cydymaith
£2.00 yn llai
Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443) £2.00 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr