Côr Plant Affrica

Dros ddeng mlynedd ar hugain yn ôl roedd Ray Barnett ar daith ddyngarol i Uganda oedd ym mhalfau rhyfel pan roes bas i fachgen bach o’i gartref oedd yn garnedd i ddiogelwch mewn pentref arall.Yn ystod y daith, gwnaeth y plentyn beth wyddai orau – canodd.

Daeth y gân syml honno – cân urddas a gobaith - yn sbardun rhaglen a newidiodd fywydau miloedd o blant ac ail-lunio dyfodol cyfandir Affrica.-
Mae Music for Life bellach ar fynd mewn saith gwlad yn Affrica.

Mae Côr Plant Affrica yn dal i deithio bob blwyddyn yn codi arian.

 
Pris Safonol £9.00 | £10.00 | £11.00 | £12.00
Plant dan 12 oed £5.00

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

Drwy eu llais a’u cerddoriaeth mae plant y Côr yn mynd ag Affrica at weddill y byd.Maen nhw’n ddioddefwyr clefyd pandemig ofnadwy, ond maen nhw hefyd yn addewid ac yn ddyfodol Affrica.Ers dros naw mlynedd ar hugain mae Côr Plant Affrica™ yn perfformio drwy hyd a lled Gogledd America a gwledydd Prydain.

Bob blwyddyn detholir côr newydd o blith plant sydd nid yn unig yn gerddorol ond sydd hefyd yn dod o rai o bentrefi mwyaf enbyd Affrica.Collodd llawer ohonynt un o’u rhieni neu’r ddau, o achos tlodi neu glefyd.

Mae’r plant yn canu ar ran eu brodyr, eu chwiorydd, eu ffrindiau, a’u pentref.Mae eu caneuon yn dod â llawenydd mawr i’r rheini sy’n eu clywed, ond drwy eu caneuon gofyn am gymorth maen nhw.

Mae gan bob plentyn yn y Côr ei stori.Daeth mwy o alaeth i’w rhan ym more’u hoes nag a wêl y rhan fwyaf ohonom ar hyd ein hoes.Ac eto mae gan bob plentyn freuddwyd – gobaith am a ddaw.Mae arnyn nhw eisiau bod yn athrawon, yn feddygon, yn gerddorion ac yn beilotiaid.

Mae Côr Plant Affrica yn ymroddedig i wireddu’r breuddwydion hyn.

Bydd cefnogi Côr Plant Affrica yn gaffaeliad i godi ysgolion a chyflenwi addysg drwy hyd a lled Affrica, yn Uganda, Rwanda, Sudan, Nigeria, Ghana, Kenya a De Affrica.

Maen nhw’n ymddangos am yr unig dro yng Nghymru yn Neuadd Dewi Sant:- nos Wener Mai 26ain am hanner awr wedi saith ac atyn nhw daw pedwar cant o Blant Ysgolion Cynradd Lleol.

18.00 Bar yn agor - diodydd poeth a byrbrydau ar gael           
19.30 DECHRAU
20.20 Egwyl
21.15 DIWEDD

 

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.