Côr Byw Sister Act

Dewch i weld y ffilm wych 'Sister Act’ fel na welsoch hi erioed o’r blaen, ar sgrîn fawr tra mae côr canu’r hwyl pymtheg darn ar hugain a band yn cyfeilio i’r lleianod ar sgrîn, yn canu caneuon ysgubol o lwyddiannus o’r ffilm!

Dewch i wylio’r ffilm gerdd sy’n eli i’r galon, a’r côr Uplifted Voices (a welwyd ar The Voice a The X Factor) yn rhoi perfformiadau grymus, digon i godi croen gŵydd arnoch chi, o ganeuon fel 'My God', ac 'I Will Follow Him' i roi i chi brofiad pictiwrs byw newydd sbon danlli grai a heb ei ail y byddwch yn diolch i Dduw na cholloch chi mohono.

Mae Sister Act yn adrodd hanes Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg), cantores lolfa yn Vegas, sy’n dyst i lofruddiaeth dan ddwylo ei chariad ac wedyn yn gorfod mynd i ddiogeliad tyst i osgoi tynged debyg. Mae’n troi at yr un man lle mae’n gobeithio nad edrycha fyth – Cwfaint! Yng ngwisg lleian mae Deloris yn ceisio’n resynus ymgynefino â’i ffordd newydd o fyw. Ac ar ôl sawl cam gwag, ymhen yr hir a’r hwyr mae’n dod o hyd i’w llais yng nghalon côr yr eglwys.

I godi hwyliau enaid-gynhyrfiol canu’r hwyl arnoch, mae’r sioe’n cychwyn â pherfformiad gwadd arbennig gan Gospel Singers Incognito (GSI) oedd yn rownd gyn-derfynol Britain’s Got Talent.

Ni’n dwli arno, dwli arno, dwli arno ac i ble’r â, dilynwn, dilynwn, dilynwn – yr holl ffordd i Neuadd Dewi Sant. 

 

 

 
Stalau ac Rhengoedd 1 £22
Rhengoedd 2, 8, 9, 10, 11, 12 ac 13 £18
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Planr dan 16 oed | Myfyrwyr | Hawlwyr | 
Dros 60 | Pobl anabl gydag un cymar.  
£3 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 

3 hours later & still singing! Had such a great night at #SisterActLiveChoir thanks to #AmacoastCinema
@georgie_koch

The #SisterActLiveChoir were magnificent! They gave me chills! They gave me life! It was a perfect Friday night. @DanielleDASH

#SisterActLiveChoir is one of the BEST things I have ever been to! People still dancing out of the church here @AmacoastCinema #UGCY @IamSarahDuffy 

Watching #sisteract with a live choir makes me ridiculously happy #SisterActLiveChoir #maryclarence
@CarylDavies1

Amazing evening, really uplifting with a fabulous film and a great choir. #fabsisteract #SisterActLiveChoir #singingallthewayhome 😍🎤🎭  @DeborahAbson