BBC Canwr Byd Caerdydd

Mae Tocynnau Tanysgrifio Tymor BBC Canwr y Byd Caerdydd I GYD WEDI’U GWERTHU, bydd tocynnau i Rownd Derfynol Gwobr y Gân a thocynnau Sengl ar werth i’r cyhoedd am ddeg o’r gloch fore Mercher, 1af Mawrth 2017.

 I weld rhestrBBC Canwr y Byd Caerdydd – Digwyddiadau’r Ymylon,
dilynwch y cyswllt ar ochr chwith y dudalen.


TOCYNNAU UNIGOL

Bydd tocynnau unigol BBC Canwr y Byd Caerdydd yn mynd ar werth am 10:00am ddydd Mercher 1 Mawrth 2017.

Y BRIF WOBR
Rowndiau BBC Canwr y Byd Caerdydd
Neuadd Dewi Sant

Dydd Llun 12 Mehefin, 7.30pm
Dydd Mawrth 13 Mehefin, 7.30pm
Dydd Mercher 14 Mehefin, 7.30pm
Dydd Iau 15 Mehefin, 7.30pm

Dylai’r gynulleidfa fod yn eu seddi erbyn 7.25pm. 

Cyngherddau

Lleoliad

A £37*

Seddi blaen; Haenau 1,2,8; Haen 11 - Rhesi A-E

B £27*

Haenau 3,7,10; Haen 11 - Rhesi F-K; Haen 12

C £18*

Haenau 9, 13

RV £21*

Golygfa Gyfyngedig

  

Rownd Derfynol BBC Canwr y Byd Caerdydd
Neuadd Dewi Sant

Dydd Sul 18 Mehefin, 7pm

Dylai’r gynulleidfa fod yn eu seddi erbyn 6.45pm. 

Y Rownd Derfynol

Lleoliad

A £65*

Seddi blaen; Haenau 1,2,8; Haen 11 - Rhesi A-E

B £48*

Haenau 3,7,10; Haen 11 - Rhesi F-K; Haen 12

C £28*

Haenau 9, 13

RV £30*

Golygfa Gyfyngedig


* Mae Neuadd Dewi Sant yn codi ffi o £3.95 y trafodyn wrth archebu tocynnau, yn ogystal â £1 am bostio.

Mae’n bosib y bydd nifer cyfyngedig o Docynnau Tymor ar gael. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 i gael rhagor o fanylion.

GWOBR Y GÂN
Datganiadau
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Dydd Sul 11 Mehefin 2.30pm a 7.30pm
Dydd Llun 12 Mehefin 2.30pm
Dydd Mawrth 13 Mehefin 2.30pm

NID OES tocynnau ar ôl ar gyfer Datganiadau Gwobr y Gân


Rownd Derfynol Gwobr y Gân
(Neuadd Dewi Sant)

Dydd Gwener 16 Mehefin 7.30pm

Pob sedd £20*
Deiliaid Tocyn Tymor y Brif Wobr £15* 

Dychwelyd: Dim ond Tocynnau Tymor (yn cynnwys Tocynnau Tymor ar gyfer Gwobr y Gân) neu docynnau ar gyfer y Rownd Derfynol fydd yn cael eu derbyn i’w hailwerthu gan y swyddfa tocynnau. Ni dderbynnir unrhyw docynnau unigol eraill i’w hailwerthu. Bydd ffi weinyddol o 20% yn daladwy.

* Mae Neuadd Dewi Sant yn codi ffi o £3.95 y trafodyn wrth archebu tocynnau.

Mai 2017
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio