The Nutcracker

Iau 21 Rhagfyr 2.00pm & 7.00pm
Gwener 22 Rhagfyr 2.00pm & 5.30pm

Sadwrn 23 Rhagfyr 2.00pm & 5.30pm
Sul 24 Rhagfyr 2.00pm

A hithau’n nosi ar Noswyl Nadolig y cychwynna hwn, y bale ffantasi enwocaf oll i’r teulu i gyd.

A phlu eira’n disgyn y tu allan, mae gwrid cynnes y tân agored yn gyrru cysgodion neidiol ar draws cangau’r goeden Nadolig a’r holl anrhegion oddi tani. Ar ben hanner nos cawn ein sgubo i fyd hud a lledrith lle nad oes dim byd yn union fel yr ymddengys, doliau tegan yn dod yn fyw ar amrantiad, Brenin y Llygod yn brwydro â’r Tywysog Gefail Gnau ac awn ar daith drwy Wlad yr Eira i fan dan gyfaredd lle mae’r hud yn cychwyn go iawn.

 
2.00pmMatineeMatinee 
Plentyn

(dan 16)

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)Rhengoedd 9, 13 £16.50 £8.25 £46.50
Rhengoedd 10 & 12 (ôl) £24.50 £12.25 £70.50
Rhengoedd 10 & 12 (blaen) Rheng 11 (ôl)  £31.50 £15.75 £88.50
Stalau, Rhengoedd 1, 2, 8, 11 £37.00 £18.50 £105.50
Platinwm tocyn Haen 1 £45.00    

Sioeau 2.00pm yn unig mae sioeau 5.30pm am brisiau gyda’r hwyr.

 

5.30pm & 7.00pm


Gyda'r hwyr Oedolyn

Gyda'r hwyr 
Plentyn (dan 16)
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)

Rhengoedd 9, 13 £18.50 £9.25 £52.50
Rhengoedd 10 & 12 (ôl) £27.50 £13.75 £78.00
Rhengoedd 10 & 12 (blaen) Rheng 11 (ôl)  £33.50 £16.75 £94.50
Stalau, Rhengoedd 1, 2, 8, 11 £39.50

£19.75

£111.00
Platinwm tocyn Haen 1 £47.50    

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Disgowntiau (heb fod ar gael ar Docynnau Platinwm)
Myfyrwyr, pobol dros eu 60au, y di-waith, hawlwyr, pobol anabl ynghyd ag un cydymaith, Cyfeillion Neuadd Dewi Sant; pob tocyn £2 yn rhatach, cynnig ac eithrio 22, 29 Rhagfyr am 2.00pm. Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi am y pris isaf. Nifer gyfyngedig o docynnau ar gael ar hynt.

Tocyn Platinwm
Mae’r pecyn platinwm yn cynnwys un o’r seddi gorau sydd ar gael yn Rheng 1, rhaglen cyfarch a hufen iâ. 

Cyfeillion Disgownt Neuadd Dewi Sant
pob tocyn oedolyn pris llawn £2.00 yn rhatach (ac eithrio Platinwm). Ddim ar gael ar-lein. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

Gweld Mwy, Talu Llai
Codwch docynnau i unrhyw ddau fale ar yr un pryd ac arbed 20% neu
Godi tocynnau i unrhyw dri bale ar yr un pryd ac arbed 25% ar docynnau oedolion pris llawn yn unig
(Mae’r cynnig ac eithrio Pobol dros eu 60 / plant / myfyrwyr / hawlwyr / tocynnau teulu / platinwm.)

Disgownt grwpiau
20% yn rhatach i grwpiau o 10+ a thocyn am ddim i drefnydd y grŵp (ac eithrio tocynnau Platinwm). Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443.

 
Bwciwch Nawr
 
 Act 1  41'
 Egwyl   20'
 Act 2  46'

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.