Cinderella

Mawrth 19 Rhagfyr 7.00pm
Mercher 20 Rhagfyr 2.00pm & 5.30pm

Hoff stori’r byd o blith straeon tylwyth teg carpiau i gyfoeth, lle gellir gwireddu breuddwydion – yn gymysgedd hudol o sgôr egnïol Prokofiev, coreograffi bywiog a gwisgoedd lliwgar.

Tra mae ei mam wen wallgo ddrwg a’i merched difaners hithau’n ymbincio i fynd i’r Ddawns Frenhinol, ni all Cinderella ond breuddwydio am ddawnsio gyda’r pishyn o Dywysog.

Yn ddiweddarach y noson honno, daw ei charpiau’n wisg befriol ac fe’i sgubir drwy hud i’r Ddawns.

O’r ennyd honno mae’r Tywysog yn glaf gan gariad, mae hi’n taro’r hanner nos ac wedi darganfod un sliper grisial goll, rhaid iddo bellach gychwyn ar daith i gael hyd i’w gariad coll...

 

2.00pm

 

MatineeMatinee 
Plentyn

(dan 16)

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)

 

Rhengoedd 9, 13 £16.50 £8.25 £46.50
Rhengoedd 10 & 12 (ôl) £24.50 £12.25 £70.50
Rhengoedd 10 & 12 (blaen) Rheng 11 (ôl)  £31.50 £15.75 £88.50
Stalau, Rhengoedd 1, 2, 8, 11 £37.00 £18.50 £105.50
Platinwm tocyn Haen 1 £45.00    

Sioeau 2.00pm yn unig mae sioeau 5.30pm am brisiau gyda’r hwyr.

 

5.30pm & 7.00pm


Gyda'r hwyr Oedolyn

Gyda'r hwyr
Plentyn (dan 16)
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)

Rhengoedd 9, 13 £18.50 £9.25 £52.50
Rhengoedd 10 & 12 (ôl) £27.50 £13.75 £78.00
Rhengoedd 10 & 12 (blaen) Rheng 11 (ôl)  £33.50 £16.75 £94.50
Stalau, Rhengoedd 1, 2, 8, 11 £39.50

£19.75

£111.00
Platinwm tocyn Haen 1 £47.50    

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

Disgowntiau (heb fod ar gael ar Docynnau Platinwm)
Myfyrwyr, pobol dros eu 60au, y di-waith, hawlwyr, pobol anabl ynghyd ag un cydymaith, Cyfeillion Neuadd Dewi Sant; pob tocyn £2 yn rhatach, cynnig ac eithrio 22, 29 Rhagfyr am 2.00pm. Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi am y pris isaf. Nifer gyfyngedig o docynnau ar gael ar hynt.

Tocyn Platinwm
Mae’r pecyn platinwm yn cynnwys un o’r seddi gorau sydd ar gael yn Rheng 1, rhaglen cyfarch a hufen iâ. 

Cyfeillion Disgownt Neuadd Dewi Sant
pob tocyn oedolyn pris llawn £2.00 yn rhatach (ac eithrio Platinwm). Ddim ar gael ar-lein. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

Gweld Mwy, Talu Llai
Codwch docynnau i unrhyw ddau fale ar yr un pryd ac arbed 20% neu
Godi tocynnau i unrhyw dri bale ar yr un pryd ac arbed 25% ar docynnau oedolion pris llawn yn unig
(Mae’r cynnig ac eithrio Pobol dros eu 60 / plant / myfyrwyr / hawlwyr / tocynnau teulu / platinwm.)

Disgownt grwpiau
20% yn rhatach i grwpiau o 10+ a thocyn am ddim i drefnydd y grŵp (ac eithrio tocynnau Platinwm). Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8443.

 
Bwciwch Nawr
 
 Act 1  32'
 Egwyl  20'
 Act 2  30'
 Rhyngddi / Seibiant  3'
 Act 3  20'

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.