Bale 2017

TRI BALE HUDOL

UN TYMOR GWEFREIDDIOL

19 – 31 Rhagfyr 

Newydd sbon yn 2017
Yn frith o effeithiau arbennig hudol

The Nutcracker
Swan Lake
Cinderella

Perfformir gan
Fale Gwladol Rwsiaidd Siberia
I gyfeiliant
Cerddorfa Bale Gwladol Rwsia 

Bale Gwladol Rwsia a Cherddorfa Siberia

Meithrinodd Bale Gwladol Rwsiaidd Siberia y gair drwy’r gwledydd o draddodi perfformiadau eithriadol o raenus ac o eigion calon. Mae’r unawdwyr a’r corps de ballet yn swyno’n ddi-feth â’u gallu corfforol sy’n ddigon i fynd â’ch gwynt chi.

Meddai’r Financial Times y tymor diwethaf...

“neatly and zestily danced by a corps of 24”.

Yn nhymor 2017 bydd y Cwmni’n cydasio’r bydoedd traddodiadol a digidol â llwyfannu dychmygus o flaen cefnlen liwgar symudliw yn frith o effeithiau arbennig hudol.

Sergei Bobrov Cyfarwyddwr Artistig
Anatoly Tchepurnoi Cyfarwyddwr Cerddoriaeth a Phrif Arweinydd

Cyfeillion Disgownt Neuadd Dewi Sant
pob tocyn oedolyn pris llawn £2.00 yn rhatach (ac eithrio Platinwm). Ddim ar gael ar-lein. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.
Gweld Mwy, Talu Llai
Codwch docynnau i unrhyw ddau fale ar yr un pryd ac arbed 20% neu Godi tocynnau i unrhyw dri bale ar yr un pryd ac arbed 25% ar docynnau oedolion pris llawn yn unig (Mae’r cynnig ac eithrio Pobol dros eu 60 / plant / myfyrwyr / hawlwyr / tocynnau teulu / platinwm / cŵn Caer.

 

Cinderella

19 Rhagfyr - 20 Rhagfyr

Hoff stori’r byd o blith straeon tylwyth teg carpiau i gyfoeth, lle gellir gwireddu breuddwydion – yn gymysgedd hudol o sgôr egnïol Prokofiev, coreograffi bywiog a gwisgoedd lliwgar.

Rhagor o wybodaethBwciwch Nawr
 
 
Tachwedd 2017
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio