Back to Bacharach

Mae’r cynhyrchiad cyffrous yma ar daith drwy hyd a lled gwledydd Prydain o fis Medi 2015 ymlaen ac fe’i perfformir gan dri o gantorion gyda goreuon y West End i gyfeiliant band deg darn sy’n ail-greu llwyddiannau ysgubol bythol Burt Bacharach.

Mae’r caneuon yn y sioe’n cynnwys Alfie, Anyone Who Had A Heart, Arthur's Theme, Always Something There To Remind Me, Close To You, I Say A Little Prayer For You, Magic Moments, Walk On By, What’s New Pussycat?, 24 Hours from Tulsa, Raindrops Keep Falling On My Head a llawer mwy. Caneuon y bydd pawb yn eu cofio ac yn syrthio mewn cariad â nhw eilwaith.

Rydym yn falch o gyhoeddi i Back to Bacharach fynd ynbartner â Breast Cancer Now, elusen canser y fron flaenllaw gwledydd Prydain.Mae Breast Cancer Now yn cefnogi ymchwil gyda gorau’r byd i ganser y fron drwy hyd a lled gwledydd Prydain ac Iwerddon ac mae’n credu, os gweithredwn ni i gyd yn awr y bydd canser y fron, erbyn 2050, wedi lladd am y tro olaf.Dyna pam mae Back to Bacharach yn falch o gefnogi’r elusen teilwng yma drwy roi punt o bob tocyn theatr a werthir, ac ymroi i godi lleiafswm o £10,000 o wneud hynny.

 
Pris Safonol £21.50 | £24.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Myfyrwyr| Dros 60 | 
Pobl anabl ag un cydymaith | Digyflog
£2.00 oddi wrth bob tocyn


A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr