A Night at the Musicals

Y sioe ar ei phen ei hun, Night at the Musicals, yn dod i Gaerdydd.

Swae o ddramâu cerdd dan arweiniad David Mahoney o Only Men Aloud yn cynnwys y Novello Orchestra, gyda Kerry Ellis, Matt Cardle, Noel Sullivan, Sophie Evans a Lucie Jones o’r West End

Bydd y rheng sy’n sêr i gyd yn cynnwys y brif actores Kerry Ellis, sy’n cyfri ymhlith ei chredydau Wicked a Les Misérables, yr enillydd X Factor Matt Cardle, canwr Hear’Say gynt a seren Dirty Rotten Scoundrels Noel Sullivan, Sophie Evans sydd ar fin chwarae Glinda yn WickedLucie Jones sydd newydd gynrychioli Prydain yng Nghystadleuaeth Ganu Eurovision eleni.

Bydd y Novello Orchestra pum darn ar hugain, enw sy’n gyfystyr â phefriad a glamor y dramâu cerdd, yn gwneud ei début yn Neuadd Dewi Sant nos Sul 29 Hydref ar ôl perfformiadau mawr eu clod yn ddiweddar yn y London Palladium, Canolfan Mileniwm Cymru a’r Royal Festival Hall.

Bydd y dathliad o ddramâu cerdd yn cynnwys caneuon digon i stopio’r sioe o Wicked, Les Misérables, Chicago, Hairspray, Miss Saigon a llawer mwy – i gyd o dan faton David Mahoney o Only Men Aloud. Meddai David Mahoney: “St David’s Hall is the perfect location for the spectacle that The Novello Orchestra provides. The evening is set to be a stylish, sophisticated take on well-known musical show-stoppers as well as a more contemporary repertoire.”

Dyma negeseuon gwych gan y sêr isod.

Noel Sullivan
Sophie Evans
Kerry Ellis

 
Pris Safonol £31.50 | £36.50 | £51.50
Plant dan 16 oed £10 oddi ar yr holl brisiau
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith £31.50

A ffi bostio opsiynol o £1 i docynnau gael eu postio.

 
Bwciwch Nawr
 
  MATT CARDLE

Perfformiodd yn:- Memphis The MusicalThe X Factor ar ITV

Daeth y canwr, y cyfansoddwr caneuon a’r perfformiwr Matt Cardle i fri ar ôl ennill seithfed gyfres The X Factor, a chael cytundeb recordio gyda Syco Music Simon Cowell ac yn ddiweddarach Columbia Records.Aeth ei sengl fuddugol, When We Collide, yn syth i rif un yn siart senglau Prydain a gwerthu dros filiwn o gopïau.Yn 2015, cymerodd y brif ran, Huey Calhoun, yng nghynhyrchiad Memphis the Musical yn y Shaftesbury Theatre yn y West End.

 

LUCIE JONES
Perfformiodd yn:- Eurovision, Legally BlondeGhost, RentWe Will Rock You

Roedd Lucie yn rownd derfynol cyfres 2009 The X Factor.Ers hynny ymddangosodd mewn llawer o ddramâu cerdd ac ar y teledu, a’i chredydau’n cynnwys Cosette yng nghynhyrchiad Les Misérables yn y West End, Meat yn nhaith y byd We Will Rock You, Victoria yn American Psycho yn Almeida Theatre Llundain, Molly yn nhaith Ghost yn Asia ac Elle Woods yn y ddrama gerdd ysgubol o lwyddiannus Legally Blonde, rôl y bydd yn eu hadfywio ar y daith ym Mhrydain yn 2017. Cynrychiolodd Lucie’r Deyrnas Unedig yng Nghystadleuaeth Ganu Eurovision 2017 gyda’r gân ‘Never Give Up on You’, a gorffen â 111 o bwyntiau yn y 15fed lle, canlyniad gorau’r gwledydd hyn ers 2011.

  DAVID MAHONEY

Yn perfformio gyda’r Novello Orchestra

Mae David yn un o raddedigion cerddoriaeth Prifysgol Rhydychen a daeth llwyddiant i’w ran gyda’r grŵp a enillodd Wobr Classical Brit, Only Men Aloud, yn cynnwys perfformiadau yn Seremoni Agoriadol Gemau Olympaidd Llundain 2012, Strictly Come Dancing Christmas Special a’r Royal Variety Performance.Ymhlith cynyrchiadau ar ddod gyda’r Novello Orchestra mae taith La La Land (ffilm gyda cherddorfa fyw) yng ngwledydd Prydain ac Iwerddon a Tiger Bay the Musical. 

  KERRY ELLIS

Perfformiodd yn:- WickedWe Will Rock YouLes MisérablesOliver!Miss Saigon.

Buan y cydnabuwyd Kerry Ellis yn Flaenores dramâu cerdd y West End yn sgìl ei phrif rannau yn Llundain ac ar Broadway.Aeth â hi ar frig y siartiau hefyd, yn artist recordio a chanddi gytundeb ag Universal Decca lle gwnaeth ei halbwm début Anthems wedyn dau albwm eto.Kerry greodd rôl Meat yn We Will Rock You Queen ac roedd yr Elphaba gyntaf ym Mhrydain yn nrama gerdd ysgubol o lwyddiannus y West End, Wicked, a enillodd iddi ddwy Wobr What’s On Stage.Symudodd Kerry i Broadway i chwarae Elphaba yn y Gershwin Theatre am chwe mis, lle’r enillodd Wobr y Gynulleidfa Broadway.com am y perfformiad ‘Favourite Female Breakthrough’.Mae ei chredydau eraill lawer mewn prif rannau yn y West End yn cynnwys Nancy yn Oliver!, Eliza Doolittle yn My Fair Lady, Ellen yn Miss Saigon, Fantine yn Les Misérables a Grizabella yn Cats.
  NOEL SULLIVAN

Perfformiodd yn:- Hear’Say, Dirty Rotten Scoundrels, PriscillaWe Will Rock YouGrease

Mae gan y canwr a’r actor poblogaidd o Gymro Noel Sullivan yrfa ddisglair mewn theatr gerdd a pherfformiodd gynt Drew Boley yn Rock of Ages, Danny Zuko yn Grease a Galileo yn We Will Rock You. Mae ei gredydau teledu’n cynnwys Gavin and Stacey, The Royal Variety Show a Top of the Pops.Roedd Noel yn aelod o’r grŵp pop o Brydain Hear’Say, a grëwyd drwy sioe realaeth ITV, Popstars. 

  SOPHIE EVANS

Perfformiodd yn:- Over The Rainbow y BBC, The Wizard Of OzWicked

Brodor o Donypandy ydi’r gantores a’r actores Sophie Evans a ddaeth i’r amlwg yn 2010 pan ddewiswyd hi o blith 10,000 o ymgeiswyr i ymddangos yng nghyfres y BBC Over the Rainbow.Ar ôl cyrraedd y rownd derfynol enwyd Sophie’r nesaf at y gorau ac wedyn fe’i dewiswyd gan yr Arglwydd Andrew Lloyd-Webber i chwarae Dorothy yn The Wizard of Oz yn y London Palladium yn 2011. Bydd Sophie yn cymryd rôl Glinda yng nghynhyrchiad Wicked yn y West End yng Ngorffennaf 2017.